Kirjasto

 

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyön kautta pystytään rakentamaan laajoja monialaisia koulutus- ja kehittämiskokonaisuuksia. LUC-Aikuiskoulutuspalvelut suunnitellaan kohderyhmän tarpeiden mukaan.

 

 LUCpainopistealueet.png

 

Esimerkkejä toteutetuista koulutuksista ja projekteista:

Hankintalakikoulutus yrittäjille, Pellon Kehitys Oy, joulukuu 2015, 2,5 h. Lisätiedot: Niina Alapuranen, LaY tai Mirva Juntti, Lapin AMK

Hankintalakikoulutus kunnan henkilöstölle,
Pellon kunta, 1 pv syyskuussa 2015. Lisätiedot: Niina Alapuranen, LaY tai Mirva Juntti, Lapin AMK

Palvelumuotoilija muutoskoulutus:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja yrityksen yhteishankinta, 2014–2015. Microsoft Mobile Oy:ltä irtisanotuille tai irtisanomisuhan alaisille ICT-ammattilaisille toteutettu muutoskoulutus, jossa perehdyttiin palvelumuotoilun menetelmiin liiketoiminnan tai palveluiden kehittämisessä. Lisätiedot: Piia Kilpimaa tai Niina Alapuranen, LaY tai Mirva Juntti, Lapin AMK

Myyntijohtamisen valmennusohjelma:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja alueen yritysten yhteishankinta, 2013–2014, toteutettiin 10 päivän myyntijohtamisen valmennusohjelma alueen yrityksille. Lisätiedot: Pirkko Tervonen, Lapin AMK tai Esa Posio, LaY

Maahanmuuttajien korkeakoulutus - tie tutkintoon -hanke (ESR 2015-2017): Hankkeessa korkeakouluopiskelun edellytykset omaaville maahanmuuttajille tarjotaan polkua tutkintoon avoimien korkeakouluopintojen kautta. Heille järjestetään myös muita valmentavia opintoja ja työelämään tutustumista. Lisätiedot: Irmeli Kari-Björkbacka, LaY ja Jonna Löf, Lapin AMK

Arktinen vienti – case Norja -esiselvityshanke (EAKR 2014-2015): Hankkeessa selvitettiin Norjan markkinoille pääsemisen lainalaisuuksia, jotta alueen yrityksiä voitaisiin tulevaisuudessa valmentaa ja kouluttaa vientiedellytysten parantamiseksi. Lisäksi kehitettiin kolme erillistä koulutuspakettia yritysten osaamisen kehittämiseen Lisätiedot: Ari Karjalainen, Lapin AMK tai Anna Vanhala, LaY

Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin -hankkeet (ESR 2014 ja 2015-2017): Hankkeiden tavoitteena hyvinvointialan naisyrittäjyyden tukeminen sekä naisyrittäjien osaamisen lisääminen. Lisätiedot: Katri Kuusela tai Piia Kilpimaa, LaY ja Birgit Mylläri tai Tarja Lipponen, Lapin AMK

Urasuunnittelun kautta avoimille työmarkkinoille -esiselvityshanke (ESR 2015): Hankkeen tavoitteena oli selvittää millaisin ohjaus- ja neuvontapalveluin voidaan helpottaa korkeakoulutettujen työllistymistä Lapissa sekä kartoittaa heidän osaamisen täydentämisessä toimivat kurssit Lapin korkeakoulujen perustarjonnasta. Lisätiedot: Piia Kilpimaa ja Niina Alapuranen, LaY tai Helena Kangastie, Lapin AMK

Yrittäjäpolven vaihdos -hanke (ESR 2008-2010): Tavoitteena oli helpottaa lappilaisten yritysten yrittäjäpolven vaihdoksia mm. koulutuksen ja ohjauksen kautta. Lisätiedot: Anna Vanhala, LaY

Ylitornion henkilöstön osaamisen kehittämishanke (Tekes 2013-2015): Projektissa kehitettiin Ylitornion kunnalle toiminta- ja johtamismalli, jolla pystytään luomaan henkilöstölle edellytykset vastata muun muassa ikärakenteen mukanaan tuomiin muutoksiin. Lisäksi hankkeella tuettiin Ylitornion kuntastrategian laadintaprosessia, kehitettiin kunnan toiminta- ja taloussuunnitteluprosesseja sekä kehitettiin kunnan palvelujärjestelmän toimintamallia.


Lapin ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Lapin yliopiston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK