Kirjasto

Sociopolis järjesti yhteisötyön koulutusta sosiaalialan työntekijöille ja opiskelijoille. 

Yhteisöt ovat erottamaton osa ihmisen sosiaalista olemusta ja sosiaalialalla työskentelyä. Yhteisöjen kautta välittyy tietoa ja taitoa, kuinka toisten ihmisten kanssa jaetaan asioita, päätetään tekemisistä ja toimitaan yhdessä. Yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhteisöllisten areenoiden luominen ja ihmisten linkittäminen yhteisöihin ovat keinoja, joilla sosiaalialan ammattilaiset pyrkivät helpottamaan vaikeissa tilanteissa elävien ihmisten elämään. Samoja keinoja ihmiset käyttävät myös omaehtoisesti auttaessaan vertaisiaan tai muita ihmisiä. 

Sociopolis järjesti yhteisötyön koulutusta sosiaalialan työntekijöille ja korkeakoulujen opiskelijoille syksyllä 2016. 

Koulutuksen tavoitteena oli perehtyä yhteisöjen moninaisuuteen ja yhteisöjen toimintaan sekä yhteisötyön erityisyyteen.

Koulutuksessa oli kolme lähiopetuspäivää (24 h). Lähiopetuspäivien välinen työskentely tapahtui ryhmissä. Ryhmät työstivät koulutuksen aikana kuvauksen ja analyysin valitsemastaan yhteisöstä tai yhteisöllisestä kysymyksestä. Ryhmät valitsivat toimintatapansa itse. Viimeisellä lähiopetuspäivällä esiteltiin ryhmien tuotokset ja jaettiin oppimiskokemukset muiden käyttöön.

Opintokokonaisuuden suoritti yhteensä 31 henkilöä. Osa oli korkeakoulujen perusopiskelijoita, osa kentällä toimivia työntekijöitä ja osa molemmissa rooleissa. Osallistujat ovat arvioineet koulutusta webropol -kyselyyn vastaamalla (N=25).

Palaute on koulutuksen sisällön ja opetuksen osalta hyvää, jopa erinomaista (esim. esitellyt käytäntö-caset lähiopetuspäivillä 4,5; ryhmien itsenäinen työskentely 4,42; luennot 4,12). Etäyhteyksien toimimattomuus (2,62) oli ehdottomasti kurssin ongelma ja heikkous.

Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja opetuksesta vastasivat lehtorit Päivi Muranen ja Voitto Kuosmanen Lapin ammattikorkeakoulusta sekä yliopistonlehtori Liisa Hokkanen ja yliopisto-opettaja Kirsi Päykkönen Lapin yliopistosta. Lisäksi koulutuksen suunnittelussa ja markkinoinnissa ovat olleet mukana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen suunnittelijat Eija Savelius-Koski ja Nina Peronius.

Lisätietoa:Yliopistonlehtori Liisa Hokkanen liisa.hokkanen(at)ulapland.fi, 040 484 4242Lehtori Päivi Muranenpaivi.muranen(at)lapinamk.fi, 050 3109347

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Yhteisötyön koulutuksessa perehdytään yhteisöjen moninaisuuteen ja yhteisöjen toimintaan sekä yhteisötyön erityisyyteen.

 Koulutus antaa mahdollisuuden kehittää

  • yhteisöllisiä työkäytäntöjä

  • ryhmien käyttöön perustuvia työmuotoja

  • yhteisöllistä ymmärrystä omaan työhön

Opintojakson suorittajat valitsevat yhteisöllisen kysymyksen tai yhteisöllisen työmuodon, jonka toimintaa he havainnoivat, kuvaavat ja analysoivat yksin tai ryhmissä. Tiedon tuottamista voidaan suunnata yhteisön toiminnan kehittämiseen.  Koulutuksen osallistuvia sosionomi ja sosiaalityön opiskelijoita on mahdollista liittää mukaan käytännön kysymysten tutkimiseen. Yhteisöjen havainnointi, analysointi ja kehittäminen liitetään luentojen ja kirjallisuuden antiin. Yhteisöt ja yhteisölliset työmuodot voivat perustua fyysiseen läsnäoloon tai virtuaalisuuteen. Ne voivat olla esim. järjestöllisiä, sosiaalipalvelujen työmuotoja, osallisuutta tukevia tai hoidollisia. 

KENELLE
Koulutus toteutetaan yhtäaikaisena Rovaniemellä ja Kemissä. Molemmille paikkakunnille otetaan 10 sosiaalialan työntekijää, joilla on sosionomi amk tai sosiaalityöntekijän koulutus. Etusija on työntekijöillä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään yhteisötyötä omassa työssään. Käytännön työntekijöiden lisäksi koulutukseen osallistuu sosionomi opiskelijoita Lapin ammattikorkeakoulusta (max. 15) ja sosiaalityön opiskelijoita Lapin yliopistosta (max. 15).
Koulutuksen luento-osuuksia on mahdollista seurata etänä.

HINTA & AJANKOHTA
Koulutus on maksuton. Koulutus toteutetaan syys-marraskuussa 2016.

 

LAAJUUS & TOTEUTUS
Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä.

Lähiopetuspäivät ovat 22.9, 25.10 ja 24.11.2016 (yhteensä 24 h) Ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää tehdään ennakkotehtävä (3-5 sivua), jossa kuvataan omaa kiinnostusta yhteisötyöhön annettua materiaalia hyödyntäen. Lähiopetuspäivien välinen työskentely tapahtuu ryhmissä, jotka muodostetaan ensimmäisillä lähiopetuspäivillä. Ryhmät työstävät koulutuksen aikana kuvauksen ja analyysin valitsemastaan yhteisöstä tai yhteisöllisestä kysymyksestä. Ryhmät valitsevat toimintatapansa itse. Viimeisillä lähiopetuspäivillä esitellään ryhmien tuotokset ja jaetaan oppimiskokemukset muiden käyttöön. Koulutuksen suorittaminen edellyttää ryhmiltä yhteistä itsenäistä työskentelyä ja aihealueen kirjallisuuteen paneutumista. 

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN & TIEDUSTELUT

Sosiaalialan työntekijöiden ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt 8.6.2016. 

 

Koulutukseen hyväksytyille on ilmoitettu valinnasta 15.6.2016 sähköpostitse. Myöhemmin voi vielä tiedustella täyttämättä jääneitä tai peruutuspaikkoja alla olevilta yhteyshenkilöiltä.

Lapin yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat koulutukseen WebOodin kautta syyslukukauden ilmoittautumisen avauduttua. Lapin AMK:n opiskelijat ovat ilmoittautuneet koulutukseen SoleOps:n kautta.


Koulutuksen esite:yhteisötyö.pdf


Kehittäjäsosiaalityöntekijä Eija Savelius-Koski
eija.savelius-koski(at)poskelappi.fi, 040 569 4890

 

Lehtori Päivi Muranen
paivi.muranen(at)lapinamk.fi, 050 3109347

 

Yliopistonlehtori Liisa Hokkanen
liisa.hokkanen(at)ulapland.fi, 040 484 4242

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK