Kirjasto

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin, joka yhdistää kahden korkeakoulun koulutus-, tutkimus-, kulttuuri- sekä muun osaamisen Lappia, Suomea ja globaalia maailmaa palvelevaksi, korkeatasoiseksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

"Korkeakoulukonserni varmistaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulevaisuuden Lapissa." 

Missio

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin, joka yhdistää kolmen korkeakoulun koulutus-, tutkimumus-, kulttuuri- sekä muun osaamisen Lappia, Suomea ja globaalia maailmaa palvelevaksi, korkeatasoiseksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

Korkeakoulukonserni varmistaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan tulevaisuuden Lapissa. 

Korkeakoulukonserni kehittyy asteittain Lapin koulutuskonserniksi, joka yhdistää peruskoulun jälkeisen koulutuksen verkostoksi, ja varmistaa Lapin koulutuksen tulevaisuuden ja aseman vahvana alueellisena ja kansallisena vaikuttajana.

Toiminta-ajatus

Lapin korkeakoulukonsernin korkeakoulut toimivat osana Suomen korkeakoululaitosta sekä tuottavat yhteistyössä toimien Lapin tarvitsemaa ja arvostamaa korkeakouluopetusta, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, palvelutoimintaa sekä muuta asiantuntemukseen perustavaa aluevaikuttavuutta.

Korkeakoulujen koulutusyhteistyö perustuu yhteisesti hyväksyttyihin koulutusvastuisiin sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen väliseen duaalimalliin. Korkeakoulut hyödyntävät toistensa osaamista oman koulutuksensa kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Korkeaan kansainväliseen tasoon tähtäävässä tutkimus- ja kehitystyössä yliopisto vastaa perustehtävänsä mukaisesta tutkimuksesta ja ammattikorkeakoulut niille kuuluvasta soveltavasta tutkimus- ja kehitystyöstä.

Maakunnan yksityisen ja julkisen sektorin kehittämistä palvelevassa toiminnassa korkeakoulut sitoutuvat yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa yhteiseen innovaatio-ohjelmaan. Korkeakoulukonsernin ja soveltuvin osin toisen asteen tukipalvelut järjestetään pääosin yhteisesti. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja Pohjoisen kulttuuri-instituutin toiminnassa pilotoidaan korkeakoulujen ja ammatillisen toisen asteen vaikuttavaa yhteistyötä.

Visio 2020 - koulutuskonserni

Koulutuskonserni on kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva kokonaisuus, jonka vahvuus perustuu konsernin yliopiston, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten korkealaatuiseen osaamiseen ja tunnustettuun, innovatiiviseen asiantuntijuuteen. Lapin lukiot ja ammattiopistot tuottavat korkeatasoista yleissivistävää ja ammatillista toisen asteen koulutusta, tarjoavat Lapin työ- ja elinkeinoelämän tarvitsemaa ammattiosaamista ja vahvistavat Lapin korkeakoulujen alueellista opiskelijaperustaa. Koulutuskonserni on kansallisesti vahva ja arvostettu koulutuspoliittinen vaikuttaja.

Koulutuskonsernin kuuluvat oppilaitokset toteuttavat perustehtäviään opetusta ja tutkimusta tarkoituksenmukaisella tavalla vaikuttavassa ja tuloksellisessa yhteistyössä. Koulutuksessa sovittu työnjako toimii vakiintuneesti.

Koulutuskonsernilla on useita kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja koulutus- ja tutkimusyksiköitä. Yhteinen innovaatio-ohjelma ohjaa toimintaa sovittuihin kohteisiin huomioiden alueelliset ja koulutustasojen erityispiirteet.

Koulutuskonsernin tukipalvelut on järjestetty pääosin yhteisesti, tuottavasti ja palveluiden käyttäjien kannalta toimivasti. Koulutuskonsernilla on erinomaisesti toimivat elinkeinoelämä- ja yhteiskuntasuhteet, lisäarvoa tuottava ja arvostettu kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto sekä laatua ja työnjakoa tukeva voimavarojen tuloksellinen käyttö.

Lapin koulutuskonsernilla on koulutuskonsernistrategia, joka muodostaa yliopisto- ja korkeakoulutoimintaa ja toisen asteen toimintaa ohjaavien strategioiden kanssa vahvan ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden.

Strategian asema, toimeenpano ja seuranta

Lapin korkeakoulukonsernin strategia muodostaa yliopisto- ja korkeakoulutoimintaa ohjaavien strategioiden kanssa vahvan ja toisiaan täydentävän kokonaisuuden.

Strategian toteuttamiseksi laaditaan työsuunnitelma. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain.

Konsernin arvot

  • Tulevaisuussuuntautuneisuus
  • Luovuus ja ennakkoluulottomuus
  • Keskinäinen luottamus
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK