Pohjoista valoa

Esittely / LUC pähkinänkuoressa
A A A

Pähkinänkuoressa

  • Vuoden 2014 alussa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhdistyivät Lapin ammattikorkeakouluksi.Vuoden alusta lähtien Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin.
  • "Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin, joka yhdistää kolmen korkeakoulun koulutus-, tutkimus-, kulttuuri- sekä muun osaamisen Lappia, Suomea ja globaalia maailmaa palvelevaksi korkeatasoiseksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi." (Lapin korkeakoulukonsernin strategia)
  • Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu kehittävät toimintojaan yhteiseen strategiaan pohjautuen, joka heijastuu kunkin korkeakoulun omassa strategiassa. Korkeakoulut uudistivat strategiansa kevääseen 2010 mennessä toisiaan täydentäviksi, painottaen kunkin omia tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvuuksia.
  • Lappiin on perustettu kaksi oman alansa huippuyksiköksi tähtäävää, ainutlaatuisella tavalla kolmen koulutusasteen ja tutkimuksen yhteistyötä hyödyntävää instituuttia, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Rovaniemellä sekä Pohjoisen kulttuuri-instituutti Torniossa.
  • Lapin korkeakouluilla on yhteinen innovaatio-ohjelma. Se on korkeakoulujen yhteinen tahdonilmaus niistä kohteista ja toimintatavoista, joilla korkeakoulut aiempaa vahvemmin tukevat maakunnan yksityisen ja julkisen sektorin uudistumis- ja muutoskykyä.
  • Korkeakoulujen koulutusalojen väliset päällekkäisyydet purettiin vuonna 2008 lakkauttamalla 10 koulutusohjelmaa ja kohdentamalla 280 aloituspaikkaa uudelleen.
  • Vuoden 2011 alusta lähtien korkeakoulut tuottavat tukipalvelunsa pääosin yhdessä. Korkeakouluilla on esimerkiksi yhteinen kirjasto ja kielikeskus, joilla kuitenkin on jatkossakin palvelutoimintaa jokaisella kolmella paikkakunnalla, Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa.