Julkaisutoiminta


Julkaisutoiminta on olennainen osa Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskuksen toimintaa sekä työelämälähtöisemmän tutkimuksen edistämistä. Tälle sivulle on koottu Lapin yliopiston sosiaalityön oppiainepoolin, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen henkilökunnan tai opiskelijoiden kirjoittamia julkaisua, raportteja, artikkeleita tai muita alaan liittyviä julkaisuja.

Alla on esitelty muutamia uutuuksia - loput julkaisuista löytyvät sivun laidasta Liitetiedostot-kohdasta. 

 

Uutuudet:

Asiakkaat toimijoina.jpg

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä

Laitinen Merja & Niskala Asta  (toim.) 2013
540 sivua | 36 €           

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityössä. Sosiaalityötä toteutetaan yhä asiakaslähtöisemmin. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä suunnitelmia paremmasta tulevaisuudesta, häntä kuunnellaan, ja annetaan tilaa myös unelmille. Asiakkaan osallisuuden ja toiveiden toteutumiseen vaikuttavat kuitenkin monet asiat kuten palveluverkoston rakentuminen, poliittiset päätökset ja budjetointi sekä tarjolla olevat mahdollisuudet, kuten asuntojen rajallinen tarjonta.

          

Teos avaa alan käsitteistöä ja teoriaa käytännönläheisesti. Artikkelit luovat rajattuja ja konkreettisia katsauksia erilaisiin sosiaalityön asiakasryhmiin, kuten kehitysvammaisiin, mielenterveyskuntoutujiin ja muistisairautta sairastaviin vanhuksiin. Asiakkaiden osallisuutta havainnollistavat erilaiset haastatteluaineistot, joissa kuuluu myös nuorten aikuisten, lastensuojelulasten vanhempien, päihdekuntoutujien ja väkivallan uhrien ääni. Lisäksi artikkeleissa avautuu se, millaisia toimijuuden tiloja työntekijät asiakkaille antavat. Siten kirja soveltuu hyvin myös akateemisen toimintaympäristön ulkopuolelle, ja antaa näkökulmia sekä pohdittavaa niin opiskelijoille, ammattilaisille, kehittäjille kuin päätöksentekijöille.


Kirjan voi tilata osoitteesta:

www.vastapaino.fi

 

 

 

Kansi_KO.PNG

Sosiaalityön käytännönopetus liikkeessä

Tuohino Noora, Pohjola Anneli & Suonio Mari (toim.) 2012
253 sivua
         
Sosiaalityön koulutusta järjestävät yliopistot ovat pitkäjänteisesti kehittäneet käytännönopetusta alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tämä julkaisu on tehty osana Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkoston Sosnetin vuosina 2008–2012 toteuttamaa Sosiaalityön koulutuksen työelämälähtöisyys (ESR) -hanketta, jonka tuella yliopistokoulutukseen on jäsennetty käytännönopetuksen sisällöllisiä, pedagogisia ja hallinnollisia kehittämistarpeita, järjestetty käytännön opettajina toimivien sosiaalityöntekijöiden koulutusta sekä rakennettu ja uudistettu alueellisia tutkimus- ja opetusympäristöjä. Euroopan sosiaalirahaston ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien rahoittamassa verkostohankkeessa ovat olleet mukana sosiaalityön koulutusta antavat Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot sekä Itä-Suomen yliopisto ESR-rahoituksen alueellisten ehtojen pohjalta omalla rinnakkaishankkeellaan. Yhteiseen kehittämiseen ovat siten osallistuneet kaikki sosiaalityön koulutusta antavat yliopistot.

Tässä Sosnetin yhteistyönä ilmestyvässä, referee-menettelyn läpikäyneessä artikkelijulkaisussa analysoidaan sosiaalityön käytännönopetukseen liittyviä pedagogisia ratkaisuja, ohjausta ja oppimista, työmuotoja ja mallintamista sekä kehittämissuuntia ja uusia avauksia. Tavoitteena on, että julkaisua voidaan hyödyntää oppikirjana sosiaalityön koulutuksessa, erityisesti käytännönopetuksessa.

Kirjan voi ladata PDF-versiona osoitteesta www.sosnet.fi
           

 

Kirjan kansikuva.jpeg

Sosiaalityön vaikuttavuus

Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012
354 sivua | 29 €


Sosiaalityön vaikuttavuus
on ensimmäinen suomalaista sosiaalityön vaikuttavuustutkimusta avaava kokoomateos, joka sisältää teoreettisia paikannuksia ja käytännön tutkimusesimerkkejä. Kirjan artikkelit avaavat erilaisia ikkunoita sosiaalityön vaikuttavuuden ymmärtämistapoihin ja tulkintoihin.

Erilaisia metodisia ja analyyttisia lähestymistapoja sisältävät tekstit moninaistavat kuvaa vaikuttavuuden käsitteellisestä ymmärtämisestä ja valinnoista sosiaalityön eettiset periaatteet huomioiden. Artikkeleiden kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusotteet tekevät ymmärrettäväksi sen, miten tärkeää on tuottaa vaikuttavuustietoa monimetodisesti sosiaalityön tiedon, teorian ja kehittämisen tarpeisiin. Kirjasta hyötyvät niin sosiaalialan opiskelijat, tutkijat, opettajat kuin käytännön sosiaalityöntekijät ja kehittäjät.

Kirjan voi tilata sähköpostitse osoitteesta: julkaisu@ulapland.fi
   
Vaspa- kansi.jpg
Arjen unelmia toteuttamassa - VASPA-hankkeen raportti

Räty, Rauni (toim.) & Takkula, Tuija 2012
90 sivua | Sarja B. Raportit ja selvitykset 7/2012


VASPA - Vammaispalvelujen kehittäminen Länsi-Pohjassa -hankkeessa on kehitetty vammaispalveluja kuuden Länsi-Pohjan kunnan alueella. Kehittämistyö on kohdistunut vammaispalvelujen sisällölliseen kehittämiseen ja uudistamiseen, palveluorganisaatioiden ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, tiedon tuottamiseen ja välittämiseen, toimivien sekä hyvien seutukunnallisten käytäntöjen rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen.

Tuloksina ja tuotoksina on laadittu ja kuvattu erilaisia palvelupaketteja ja keskeisiä palvelu- ja työprosesseja sekä työstetty tuotepaketteina yhteisiä työmenetelmiä, materiaaleja ja toimintakäytäntöjä. Tässä julkaisussa kerrotaan hankkeessa tehdystä työstä ja tuotoksista sekä kokemuksista hanketyöntekijöiden, työryhmien, koulutuksiin osallistuneiden ja opiskelijoiden kuvaamina.

Kirjan voi ladata PDF-versiona tästä.
   
Sosiaalinen hyvinvointi -kansi.jpg
Sosiaalinen hyvinvointi ja kunta hyvinvoinnin tukijana –
Kemi terveeksi 2015 -kuntalaiskyselyn tuloksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta


Tomperi, Johanna 2012
112 sivua | Sarja B. Raportit ja selvitykset 5/2012


Kemin kaupungin ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteistyölle lausuttiin alkusanat 30.3.2009, jolloin Kemin kaupungin edustajat kertoivat taustaa ja tarpeitaan kemiläisen sairastavuuden selvittämiselle. Kemin kaupungin valtuusto on esittänyt keväällä 2009 tarpeen saada tutkimustietoa siitä, mistä kemiläisten korkea sairastavuus johtuu ja miten sairastavuutta voidaan nykyistä tuloksellisemmin ennaltaehkäistä? Kemin kaupungin valtuusto priorisoi tuolloin sairastavuuden tutkimisen tärkeäksi osakokonaisuudeksi lisättäessä kaupunkilaisten hyvinvointia.

Johanna Tomperin sosionomi (AMK) -tutkintoon liiittyvä opinnäytetyö on toinen opiskelijavoimin toteutettu selvitys Kemi Terveeksi 2015 -tutkimus ja kehittämishankkeesta. Opinnäytetyön tutkimusaineisto perustuu Kemin kuntalaisille tammikuussa 2011 tehtyyn kuntalaiskyselyyn. Kemin kuntalaiskyselyyn vastasi 1 472 vastaajaa, joka 6,5 % kemiläisestä väestöstä.

Kirjan voi ladata PDF-versiona tästä.
Kirjan kansikuva2.gif


Asiakkuus sosiaalityössä

Laitinen Merja & Pohjola Anneli (toim.) 2010
345 sivua | 37 €

Sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa tärkein tavoite on, että asiakkaan kaikinpuolinen etu toteutuu. Mutta tapahtuuko näin käytännössä? Asiakkaan kohtaamiseen ja palveluiden toteutumiseen liittyy monia ideologisia kysymyksiä ja käytännön toimintaan liittyviä seikkoja, jotka ehkäisevät tavoitteen saavuttamista. Tämä teos nostaa näitä asioita keskustelun kohteeksi.

Kirja on sosiaalityön ja sosiaalialan opiskelijoiden sekä alan ammattilaisten perusteos, joka antaa eväät asiakaslähtöisyyteen liittyvien asioiden pohtimiseen. Sosiaalityön ideologiset ja juridiset kysymykset sekä työprosessien rakentumiseen, asiakkuuden määrittymiseen ja eettiseen asiakaskohtaiseen palveluun liittyvät aiheet saavat teoksessa kriittisen ja monipuolisen käsittelyn.

Kirjan voi tilata osoitteesta: http://www.gaudeamus.fi/?p=5566
   
Kirjan kansikuva3.gif.png


Sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin ensiaskeleet Lapista - tutkimus sosiaalitoimistojen työn vaikuttavuudesta

Kemppainen Tarja, Kostamo-Pääkkö Kaisa, Niskala Asta, Ojaniemi Pekka & Vesterinen Kerttu. 2010
157 sivua

Sosiaalityön vaikuttavuuden vaade on yksi osoitus yhteiskunnallisesta muutoksesta. Sosiaalityön asiakkailla tulee olla oikeus parhaaseen mahdolliseen käytettävissä olevaan tietoon perustuviin palveluihin. Vaikuttavan sosiaalityön edellytyksenä on vuorovaikutuksellinen, suunnitelmallinen, asiakasta osallistava työtapa, jonka toteutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja riittävä sosiaalialan henkilöstö, joka tutkii omaa työtään.

Sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin ensiaskeleet Lapista on kiinnostava avaus sosiaalityön vaikuttavien mekanismien todentamisessa. Uskomme tutkimuksen kiinnostavan sosiaalialan opiskelijoita, kehittäjiä, ammattilaisia, tutkijoita, johtajia, päättäjiä ja asiakkaita sekä meitä kaikkia kansalaisia.

Kirjan voi ladata PDF-versiona tästä.


Liitetiedostot:

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK