Kirjasto

Strategiaryhmä

Lapin korkeakoulukonsernilla oli yhteinen strategiaryhmä 26.11.2012 saakka. Strategiaryhmän tehtävänä oli edistää osapuolten välistä strategista yhteistyötä Lapin korkeakoulukonsernin vahvistamiseksi. Strategiaryhmä sovitti yhteen kolmen korkeakoulun strategiset suunnitelmat, sopi yhteisistä linjauksista ja korkeakoulujen välisen työnjaon kehittämisestä. Ryhmä käsitteli korkeakoulujen toiminta- ja taloussuunnitelmat, tulos- ja tavoitesopimusasiakirjat sekä muut strategista suuntaamista koskevat asiakirjat ja sitoutuu niiden toimeenpanoon.

Ryhmään kuului konserniin kuuluvien korkeakoulujen ja niiden ylläpitäjien ylin johto sekä henkilöstöjärjestöjen ja opiskelijajärjestöjen edustajat. Strategiaryhmän puheenjohtajana toimi Arvo Jäppinen.

 

Johtoryhmä

Johtoryhmä johtaa konsernin strategisen kehittämisen valmistelua ja toimeenpanoa. Johtoryhmän tehtävänä on panna toimeen strategiaryhmässä sovitut, konsernin yhteiset strategiset linjaukset, sekä esittää linjauksia konsernin taloudesta, yhteistyön muodoista ja toteutuksesta sihteeristön esityksestä.

Konsernin johtoryhmän jäsenet

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Martti Lampela.

Mauri Ylä-Kotola; rehtori, Lapin yliopisto
Jukka Mäkelä; vararehtori, Lapin yliopisto
Reijo Tolppi; vararehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Esittelijät

Kaj Kostiander, innovaatioasiat
Markku Tarvainen, muut asiat
Olli Tiuraniemi, LUC-viestintä

Sihteeri

Markku Tarvainen

Asiantuntijajäsenet

Raimo Väyrynen
MarkkuSalomaa
Tero Nissinen
Esko Lotvonen

Mikäli johtoryhmän jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen tilallaan kokoukseen osallistuu hänelle nimetty varajäsen.

Tarvittaessa johtoryhmä kutsuu kokouksiin kuultavaksi ulkopuolisia asiantuntijoita.

Johtoryhmän pöytäkirjoja

Jory Pöytäkirja 1162014.pdf (18,8 kB)

Jory Pöytäkirja 1442014.pdf (14 kB)

Jory Pöytäkirja 1832014.pdf (20,2 kB)

Jory Pöytäkirja 1992014.pdf (16,5 kB)

Jory Pöytäkirja 422014.pdf (22,2 kB)

 

Sihteeristö

Sihteeristön tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna johtoryhmän ja strategiaryhmän kokouksissa käsiteltävät asiat.

Sihteeristön jäsenet

Markku Tarvainen Lapin korkeakoulukonserni

 

Neuvottelukunta

Lapin korkeakoulukonserniin kuuluvilla Lapin ammattikorkeakoululla ja Lapin yliopistolla on yhteinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää Lapin korkeakoulukonsernin ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, konsernin kokonaisuuden vahvistamista sekä siihen kuuluvien korkeakoulujen kehittämistä ja yhteistyötä. Erityisesti neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda Lapin korkeakoulukonsernin käyttöön alueen muiden toimijoiden näkemykset konsernin kehittämiseksi.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina konsernin korkeakoulujen toimialojen, Lapin elinkeinoelämän ja alueen muiden keskeisten toimijoiden sekä kulttuurielämän tuntemus. Kokoonpanossa otetaan huomioon alueellinen edustavuus ja tasa-arvo.

Neuvottelukunnan työtapa

Lapin korkeakoulukonsernin johtoryhmä informoi neuvottelukuntaa strategisen tason hankkeista, kehittämisesityksistä ja muista periaatteellisesti tärkeistä asioista ja pyytää neuvottelukuntaa lausumaan niistä kantansa ennen Lapin korkeakoulujen strategiaryhmän käsittelyä.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa konsernin sihteeristö ja tarvittaessa lisäksi puheenjohtajan kutsumat muut korkeakoulujen virkamiehet.

Neuvottelukunta kokoontuu vuoroperiaatteella kussakin konsernin korkeakoulussa.

Neuvottelukunnan jäsenet

Toimikaudella 1.1.2014 - 31.12.2016 neuvottelukunnan jäsenet ovat seuraavat:

Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy (puheenjohtaja)
Paula Aikio-Tallgren, puheenjohtaja, Lapin yrittäjät ry
Eija Ailasmaa, hallituksen varapuheenjohtaja, Solidium Oy
Jukka Jokinen, toimitusjohtaja, BRP Finland Oy 
Taija Jurmu, varatoimitusjohtaja, Lapin kauppakamari
Eija Koivuranta, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Seppo Lehto, pelastusylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto
Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, Kittilän kunta
Klemetti Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät
Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, eduskunta
Rauno Posio, hallituksen puheenjohtaja, Lapland Safaris Group Oy
Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto
Reijo Ruokanen, päätoimittaja, Talouselämä, Talentum Oyj
Pirkko Saarela, ylijohtaja, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Martti Varmola, aluejohtaja, Metsäntutkimuslaitos
Juha Ylimaunu, Vice President, Outokumpu Oyj

 

 

Lapin korkeakoulukonsernin organisaatiokaavio

organisaatiokaavio-helmikuu2013.jpg

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK