Etusivu / Suomeksi / Koulutuskortti testi

tRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS

Tutkinto: Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration, BBA
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä (op)
Opintojen kesto: 3½ vuotta
Kampuskaupungit: Rovaniemi ja Tornio sekä virtuaalikampus

 

Youtube-videoiden katsominen sivustolla vaatii markkinointievästeiden hyväksymisen. Voit muuttaa hyväksyntääsi evästeilmoitukset-sivulla.

 

Työelämän ja liiketoiminnan moniosaaja

Tradenomina työskentelet kaikkialla, missä tarvitaan liiketaloudellista osaamista ja kekseliästä mieltä. Ja sitä tarvitaan kaikkialla eri toimialoilla, myös julkisella puolella ja yhdistyksissä. Tradenomina olet myös etevä yrittäjä.

Tradenomiopinnoissa korostuvat tuotekehitys ja palvelumuotoilu, digitaalinen myynti ja markkinointi, johtaminen, riskienhallinta, yritysjuridiikka, taloushallinto- ja tilintarkastusosaaminen, kansainvälinen liiketoimintaosaaminen, uusien liiketoimintamallien innovatiivinen kehittäminen ja yrittäjyys. Aiheet painottuvat eri tavoin sen mukaan minkä koulutuksen valitset.

Rovaniemellä perehdyt vastuulliseen liiketoimintaan kannattavuuskeskeiseen ajattelumalliin ja asiakaslähtöisyyteen. Rovaniemellä syksyllä käynnistyvissä päiväopinnoissa suuntaat myynnin ja markkinoinnin tai taloushallinnon asiantuntijuuteen. Tammikuussa käynnistyvässä tradenomikoulutuksessa verkko-opintoina vahvistat osaamista vuorovuosin taloushallintoon ja tilintarkastukseen tai riskienhallintaan ja yritysjuridiikkaan.  

Torniossa kehityt digitaalisten markkinointiratkaisujen asiantuntijaksi. Koulutuksessamme yhdistyvät luova ajattelu ja toiminnan ohjaaminen datan avulla. Koulutuksessamme ratkaistaan työelämälähtöisiä liiketoiminnan ja markkinoinnin ongelmia.

 

Valitse tästä sinulle sopivin koulutus!
Taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus, verkko-opinnot, Rovaniemi (alkavat tammikuussa 2022)

Suuntautuminen

Rovaniemellä tammikuussa 2022 alkavan koulutuksen suuntautumisena on taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus. 

 

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2022 ja siihen voi hakea syksyn yhteishaussa 1.9. - 15.9.2021. 

 

Verkko-opinnot

Opinnot ovat verkko-opintoja, jotka painottuvat opiskeluun verkkoympäristössä. Opintoihin sisältyy 1-2 lähikontaktitapaamista Rovaniemellä lukukausittain laajuudeltaan muutaman päivän mittaisina. Muutoin tapaamiset toteutuvat verkkoympäristössä keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17.00 – 21.00. Verkkoympäristössä opintojen toteutustavat vaihtelevat opintojaksoittain ja lukukausittain. Opiskelet tiimityöskentelynä, itsenäisesti verkkoympäristössä sekä ohjatusti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tradenomiopinnoissa sinulla on mahdollisuus verkostoitua opintojen aikana työelämän kanssa. Tätä tukevat mm. työelämän vierailijat opintojaksoilla, työelämältä saadut oppimis- tai kehittämistehtävät, harjoittelujaksot sekä opinnäytetyöprosessi.


Tutustu myös:

Opetussuunnitelma 

Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalikampus

 

Opintopolku.fi 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi palvelusta. Hakeminen tapahtuu uudessa Opintopolku.fi palvelussa

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi
p. 040 710 6419
hannele.niemiLapin AMK sähköposti harmaa

 

Digitaalinen markkinointi, monimuoto-opinnot, Tornio (alkavat tammikuussa 2022)

Suuntautuminen

Torniossa tammikuussa 2022 alkavan koulutuksen suuntautumisena on digitaalinen markkinointi —luovuus ja data. Keskeisinä osaamisalueina ovat liiketalouden perusteet, digitaalinen markkinointi ja myynti, digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen ja toimintaympäristön muutos sekä digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet. Digitaalisen markkinoinnin suuntautumisessa osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

   

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2022, ja siihen voi hakea syksyn yhteishaussa 1.9. - 15.9.2021. 

 

Monimuoto-opinnot

Opinnot järjestetään päiväaikana ja kaikki luentotunnit nauhoitetaan, näiden lisäksi on esim. luentoihin ja tehtäviin liittyviä ohjaustilaisuuksia ja yhdessä kehittämistä. Kontaktipäiviä on 4 - 7 päivää lukukaudessa ja ne ovat opetuksen etenemisiin liittyviä yhteisiä kokoontumisia, joiden aikana voidaan tehdä testausympäristö- ja kehittämistöitä, käydä yritysvierailuilla tai opintomatkoilla.

Kontaktipäivät ovat sisällöltään ja toteutukseltaan sellaisia, että niitä ei korvata kirjallisilla tehtävillä, sillä kontaktitapaamisissa syvennetään teoriatietoja sekä harjoitellaan taitoja käytännössä. Kontaktipäivien aikana voidaan kokeilla esimerkiksi testausympäristöissä teknologiasovellusten käyttämistä, työelämäyhteyksissä ammatilliseen vuorovaikutukseen sekä erilaisiin ohjaustilanteisiin liittyviä toimenpiteitä. Monimuoto-opinnot vaativat ajanhallintaa ja itsenäistä opiskelua ja ovat sinulle, jos olet itseohjautuva ja aktiivinen omien opintojesi eteenpäin viemiseen.

Tutustu myös: 

opetussuunnitelma

Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalikampus

 

Opintopolku.fi 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi palvelusta. Hakeminen tapahtuu uudessa Opintopolku.fi palvelussa. 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja  Jaana Koivuranta
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi

Suuntautumisvaihtoehdot

Rovaniemellä syksyllä 2022 alkavan koulutuksen suuntaumisvaihtoehdot (suuntautuminen valitaan toisena opiskeluvuotena):

 1. Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
 2. Liiketoiminnan talousosaaminen

 

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2022, ja siihen voi hakea kevään yhteishaussa 16.3. - 30.3.2022. 

Tutustu myös opetussuunnitelmaan. 

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi palvelusta. Hakeminen tapahtuu uudessa Opintopolku.fi-palvelussa. Linkki päivittyy lokakuun aikana.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi
p. 040 710 6419
hannele.niemiLapin AMK sähköposti harmaa

 

 

Esimiestyö ja johtaminen, verkko-opinnot, Tornio

Suuntautuminen

Torniossa syksyllä 2022 alkavan Esimiestyö ja johtaminen -koulutuksen keskeisinä osaamisalueina ovat mm.  esimiesvalmiudet, vastuullisuus, vuorovaikutus, tiimityöskentelyn johtaminen, työyhteisön kehittäminen, tuloksellisuuden johtaminen sekä digitaalisten toimintojen johtaminen ja työelämän muutos.

Tutustu myös:

opetussuunnitelmaan.


Käynnistyminen

 

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2022, ja siihen voi hakea kevään yhteishaussa 16.3. - 30.3.2022. 

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi palvelusta. Hakeminen tapahtuu uudessa Opintopolku.fi-palvelussa. Linkki päivittyy lokakuun aikana.

 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja  Jaana Koivuranta
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Miten haen koulutukseen?

Yhteishaku

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä  ja syksyllä

Tradenomiksi voit hakea:

Kevään yhteishaussa 16.3. - 30.3 Hakukohteet:

 • Liiketalous, päiväopinnot Rovaniemi
 • Esimiestyö ja johtaminen, verkko-opinnot, Tornio  

Syksyn yhteishaussa 31.8. - 14.9. Hakukohteet:

 • Taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus, verkko-opinnot, Rovaniemi
 • Digitaalinen markkinointi, monimuoto-opinnot, Tornio

Opintopolussa on jokaisella tradenomikoulutuksella oma sivu, jolta löydät: 

 • Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
 • Aloituspaikat
 • Tarkemmat tiedot koulutuksesta
 • Valintaperusteet
 • Tietoa todistusvalinnasta ja AMK-valintakokeesta

 

Opiskelijavalinnat

Katso tarkemmat tiedot valintatavoista ammattikorkeakouluun.fi 

Napalaaksoon!

Napalaakso on Rovaniemellä opiskelevien yrityspeli ja Lapin AMKn virtuaalinen oppimisympäristö, jossa tutustutaan yrityksen pyörittämiseen liittyviin liiketoimintaprosesseihin käytännössä. Napalaakso ympäristöä toteutetaan Rovaniemen monimuotoisen päiväryhmän opinnoissa.

Napalaaksossa opiskellaan tiimityöskentelyä, myyntiä, markkinointia, taloushallintoa ja elinkeinoelämää sääteleviä lakeja ja asetuksia. Viestinnäntaidot kehittyvät Napalaaksossa, kun opiskelijoiden perustamat oppiyritykset käyvät kauppaa keskenään.

 

Tervetuloa opiskelemaan Rovaniemelle
Tervetuloa opiskelemaan Tornioon

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA


Rovaniemi

 

Tornio

 

Hannele Niemi, opinto-ohjaaja
p. 040 710 6419
hannele.niemisähköposti harmaa.jpg

   

Jaana Koivuranta, opinto-ohjaaja
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Tarja Tammia, osaamispäällikkö
puh. 040 721 3994
tarja.tammiasähköposti harmaa.jpg


  Marika Saranne, osaamispäällikkö
p. 050 461 1345
marika.saranneLapin AMK sähköposti harmaa

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

AVOIN AMK

Voit opiskella haussa olevien AMK-tutkintojen ensimmäisen vuoden opinnot myös Avoimessa AMKissa.

Avoin AMK -polku- ja väyläopinnot
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK