Etusivu / Suomeksi / Koulutuskortti testi

tRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS

Tutkinto: Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration, BBA
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä (op)
Opintojen kesto: 3½ vuotta
Kampuskaupungit: Rovaniemi ja Tornio sekä virtuaalikampus

 

Jos et näe yllä olevaa videota, katso se YouTubesta tästä linkistä. 

Työelämän ja liiketoiminnan moniosaaja

Tradenomina työskentelet kaikkialla, missä tarvitaan liiketaloudellista osaamista ja kekseliästä mieltä. Ja sitä tarvitaan kaikkialla eri toimialoilla, myös julkisella puolella ja yhdistyksissä. Tradenomina olet myös etevä yrittäjä.

Tradenomiopinnoissa korostuvat tuotekehitys ja palvelumuotoilu, digitaalinen myynti ja markkinointi, johtaminen, riskienhallinta, yritysjuridiikka, taloushallinto- ja tilintarkastusosaaminen, kansainvälinen liiketoimintaosaaminen, uusien liiketoimintamallien innovatiivinen kehittäminen ja yrittäjyys. Aiheet painottuvat eri tavoin sen mukaan minkä koulutuksen valitset.

Rovaniemellä perehdyt vastuulliseen liiketoimintaan kannattavuuskeskeisen ajattelumallin ja asiakaslähtöisyyteen. Rovaniemellä syksyllä käynnistyvissä päiväopinnoissa suuntaat myynnin ja markkinoinnin tai taloushallinnon asiantuntijuuteen. Tammikuussa käynnistyvässä tradenomikoulutuksessa verkko-opintoina vahvistat osaamista vuorovuosin taloushallintoon ja tilintarkastukseen tai riskienhallintaan ja yritysjuridiikkaan.  

Torniossa kehityt digitaalisten markkinointiratkaisujen asiantuntijaksi. Koulutuksessamme yhdistyvät luova ajattelu ja toiminnan ohjaaminen datan avulla. Koulutuksessamme ratkaistaan työelämälähtöisiä liiketoiminnan ja markkinoinnin ongelmia.

Lapin AMKista tradenomiksi vuonna 2019 valmistuneet ovat selvästi tyytäväisempiä opinahjoonsa kuin muista AMKeista samana vuonna valmistuneet. Erityisen tyytyväisiä liiketalouden opiskelijat olivat opetukseen. Lisää AVOP-kyselystä.

 

Lukuvuosipalaute puhekupla tradenomi 1.jpgLukuvuosipalaute puhekupla tradenomi 2.jpgLukuvuosipalaute puhekupla tradenomi 3.jpg
Valitse tästä sinulle sopivin koulutus!
Liiketalous, päiväopinnot, Rovaniemi

Suuntautumisvaihtoehdot

Rovaniemellä syksyllä 2021 alkavan koulutuksen suuntaumisvaihtoehdot (suuntautuminen valitaan toisena opiskeluvuotena):

  1. Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
  2. Talousosaaminen liiketoiminnan kehittämisessä

 

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2021, ja siihen voi hakea kevään yhteishaussa 17.3. - 31.3.2021. 

Tutustu myös opetussuunnitelmaan. 

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta opintopolku.fi -hakuportaalissa. 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi
p. 040 710 6419
hannele.niemiLapin AMK sähköposti harmaa

 

 

Esimiestyö ja johtaminen, verkko-opinnot, Tornio

Suuntautuminen

Torniossa syksyllä 2021 alkavan Esimiestyö ja johtaminen -koulutuksen keskeisinä osaamisalueina ovat mm.  esimiesvalmiudet, vastuullisuus, vuorovaikutus, tiimityöskentelyn johtaminen, työyhteisön kehittäminen, tuloksellisuuden johtaminen sekä digitaalisten toimintojen johtaminen ja työelämän muutos.

Tutustu myös:

opetussuunnitelmaan.


Käynnistyminen

 

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2021, ja siihen voi hakea kevään yhteishaussa 17.3. - 31.3.2021. 

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta opintopolku.fi -hakuportaalissa. 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja  Jaana Koivuranta
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus, verkko-opinnot, Rovaniemi (alkavat tammikuussa 2022)

Suuntautuminen

Rovaniemellä tammikuussa 2022 alkavan koulutuksen suuntautumisena on taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus. 

 

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2022 ja siihen voi hakea syksyn yhteishaussa 1.9. - 15.9.2021. 

 

Verkko-opinnot

Opinnot ovat verkko-opintoja, jotka painottuvat opiskeluun verkkoympäristössä. Opintoihin sisältyy 1-2 lähikontaktitapaamista Rovaniemellä lukukausittain laajuudeltaan muutaman päivän mittaisina. Muutoin tapaamiset toteutuvat verkkoympäristössä keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17.00 – 21.00. Verkkoympäristössä opintojen toteutustavat vaihtelevat opintojaksoittain ja lukukausittain. Opiskelet tiimityöskentelynä, itsenäisesti verkkoympäristössä sekä ohjatusti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tradenomiopinnoissa sinulla on mahdollisuus verkostoitua opintojen aikana työelämän kanssa. Tätä tukevat mm. työelämän vierailijat opintojaksoilla, työelämältä saadut oppimis- tai kehittämistehtävät, harjoittelujaksot sekä opinnäytetyöprosessi.


Tutustu myös:

Opetussuunnitelma (julkaistaan myöhemmin)

Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalikampus

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta opintopolku.fi -hakuportaalissa (hakukohde julkaistaan myöhemmin)

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi
p. 040 710 6419
hannele.niemiLapin AMK sähköposti harmaa

 

Digitaalinen markkinointi, monimuoto-opinnot, Tornio (alkavat tammikuussa 2022)

Suuntautuminen

Torniossa tammikuussa 2022 alkavan koulutuksen suuntautumisena on digitaalinen markkinointi —luovuus ja data. Keskeisinä osaamisalueina ovat liiketalouden perusteet, digitaalinen markkinointi ja myynti, digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen ja toimintaympäristön muutos sekä digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet. Digitaalisen markkinoinnin suuntautumisessa osa opinnoista toteutetaan englannin kielellä.

   

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2022, ja siihen voi hakea syksyn yhteishaussa 1.9. - 15.9.2021. 

 

Monimuoto-opinnot

Opinnot järjestetään päiväaikana ja kaikki luentotunnit nauhoitetaan, näiden lisäksi on esim. luentoihin ja tehtäviin liittyviä ohjaustilaisuuksia ja yhdessä kehittämistä. Kontaktipäiviä on 4 - 7 päivää lukukaudessa ja ne ovat opetuksen etenemisiin liittyviä yhteisiä kokoontumisia, joiden aikana voidaan tehdä testausympäristö- ja kehittämistöitä, käydä yritysvierailuilla tai opintomatkoilla.

Kontaktipäivät ovat sisällöltään ja toteutukseltaan sellaisia, että niitä ei korvata kirjallisilla tehtävillä, sillä kontaktitapaamisissa syvennetään teoriatietoja sekä harjoitellaan taitoja käytännössä. Kontaktipäivien aikana voidaan kokeilla esimerkiksi testausympäristöissä teknologiasovellusten käyttämistä, työelämäyhteyksissä ammatilliseen vuorovaikutukseen sekä erilaisiin ohjaustilanteisiin liittyviä toimenpiteitä. Monimuoto-opinnot vaativat ajanhallintaa ja itsenäistä opiskelua ja ovat sinulle, jos olet itseohjautuva ja aktiivinen omien opintojesi eteenpäin viemiseen.

Tutustu myös: 

opetussuunnitelma

Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalikampus

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta hakemisesta löydät koulutuksen sivulta opintopolku.fi -hakuportaalissa (hakukohde julkaistaan myöhemmin)

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja  Jaana Koivuranta
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Miten haen koulutukseen?

Yhteishaku

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä  17.3. - 31.3.2021 ja syksyllä 1.9. - 15.9.2021. 

Tradenomiksi voit hakea:

Kevään yhteishaussa 17.3. - 31.3.2021. Hakukohteet:

Syksyn yhteishaussa 1.9. - 15.9.2021. Hakukohteet (julkaistaan Opintopolussa myöhemmin):

  • Taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus, verkko-opinnot, Rovaniemi
  • Digitaalinen markkinointi, monimuoto-opinnot, Tornio

Opintopolussa on jokaisella tradenomikoulutuksella oma sivu, jolta löydät: 

  • Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
  • Aloituspaikat
  • Tarkemmat tiedot koulutuksesta
  • Valintaperusteet
  • Tietoa todistusvalinnasta ja AMK-valintakokeesta

Katso tarkemmat tiedot haku- ja AMK-valintakokeen päivämääristä ammattikorkeakouluun.fi 

Opinnot käyntiin polku- ja väyläopinnoilla

Avoin ammattikorkeakoulu - Polku- ja väylä opinnot

   

Napalaaksoon!

Napalaakso on Rovaniemellä opiskelevien yrityspeli ja Lapin AMKn virtuaalinen oppimisympäristö, jossa tutustutaan yrityksen pyörittämiseen liittyviin liiketoimintaprosesseihin käytännössä. Napalaakso ympäristöä toteutetaan Rovaniemen monimuotoisen päiväryhmän opinnoissa.

Napalaaksossa opiskellaan tiimityöskentelyä, myyntiä, markkinointia, taloushallintoa ja elinkeinoelämää sääteleviä lakeja ja asetuksia. Viestinnäntaidot kehittyvät Napalaaksossa, kun opiskelijoiden perustamat oppiyritykset käyvät kauppaa keskenään.

 

Lento Rovaniemen yllä
Lento Tornion yllä
Jos et näe yllä olevia kampuskaupunkivideoita niin katso ne YouTubesta: Rovaniemi ja Tornio

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA


Rovaniemi

 

Tornio

 

Hannele Niemi, opinto-ohjaaja
p. 040 710 6419
hannele.niemisähköposti harmaa.jpg

   

Jaana Koivuranta, opinto-ohjaaja
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Tarja Tammia, osaamispäällikkö
puh. 040 721 3994
tarja.tammiasähköposti harmaa.jpg


  Marika Saranne, osaamispäällikkö
p. 050 461 1345
marika.saranneLapin AMK sähköposti harmaa

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK